Obavijest:
bstr
Amina_knjiga 3d

ODRAZI LJUBAVNIH MESNEVIJA U STIHOVIMA BOŠNJAČKIH DIVANSKIH PJESNIKA

AminKorica_Amina prednjaa Šiljak – Jesenković, autorica književnog djela ODRAZI LJUBAVNIH MESNEVIJA U STIHOVIMA BOŠNJAČKIH DIVANSKIH PJESNIKA, u svojim redovima donosi nam sadržaje ljubavnih mesnevija posmatrane kroz nastojanja iskazivanja neizrečivog, odnosno pripovjedanje o iskustvu tesafuvvske ljubavi i duhovnog putovanja kroz spoznaju, koje se završava u tački u kojoj se stvoreni (čovjek) sjedinjuje sa svojim Stvoriteljem.

U knjizi je ukazano na stihove Bošnjačkih divanskih pjesnika, referiranih na pojedine likove ljubavnih mesnevija i njihova stanja. Sa druge strane, ukazano je na opće imenice koje u divanskoj književnosti dobijaju transponirano značenje, odnosno postaju termini za određeni fenomen u tesvvufskom mišljenju, i kao takvi se pojavljuju u mesnevijama kao vlastita imena junaka.

Tekst knjige daje odgovore kako znanstvenim i intelektualnim krugovima tako i prosječnom bosanskohercegovačkom čitaocu koji bez predznjanja u ovoj oblasti želi saznati nešto više o svojoj književnoj i duhovnoj baštini.

 Redoslijed ozrcaljenih priča u knjizi proporcionalan je frekventnosti i različitosti referencija kod bošnjačkih divanskih pjesnika. U drugoj skupini dati su primjeri ljubavnih mesnevija koje imaju značaj za ukupno razumjevanje samih sadržaja, te bez obzira što su na tu temu napisana tek dva ili tri djela, značajni su za povijest ove književne forme  i ovog žanra. Također, na samom početku čitalac se može upoznati sa  bočnjačkim autorima čija djela predstavljaju istraživački korpus knjige.

Djelo Odrazi ljubavnih mesnevija u stihovima bošnjačkih divanskih pjesnika objavio je Orjentalni institut Univerziteta u Sarajevu 2016. godine uz podršku BALMED-a.

Amina_knjiga 3d