Obavijest:
bstr
balmed-logo-0011

LISTA STIPENDISTA BALMED-a u 2016/2017. godini

19.12.2016.

U skladu sa konkursom objavljenim 4.12.2016. godine objavljujemo konačnu listu dobitnika stipendije za 2016/2017. godinu.

 

1 Ačkar Haris Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet
2 Ajanović Amela Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet
3 Đugum Amila Univerzitet u Sarajevu Stomatološki fakultet
4 Hadžić Sejjaf Američki univerzitet u BiH Pravni fakultet
5 Hamzić Abdulah Internacionalni univerzitet u Sarajevu Faculty of Business and Administration
6 Krvavac Zekija Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka
7 Mahmutović Amra Univerzitet u Sarajevu Stomatološki fakultet
8 Mahmutović Hatidža International University of Sarajevo Engineering and Natural Sciences
9 Mehanović Vildana Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet
10 Murgić Mersida Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet
11 Osivčić Selma Univerzitet u Banjaluci Medicinski fakultet
12 Fočić Medisa International University of Sarajevo Faculty of Law
13 Ramić Emina Univerzitet u Sarajevu Stomatološki fakultet
14 Smajović Amina Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet
15 Spahić Belma Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet
16 Šarić Armin Univerzitet u Tuzli Medicinski fakultet
17 Tatarević Alem Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru Fakultet informacionih tehnologija
18 Tomić Slađan Univerzitet u Sarajevu Fakultet političkih nauka
19 Tvrtković Zejd Univerzitet u Sarajevu Prirodno-matematički fakultet
20 Žutić Selim Univerzitet u Sarajevu Filozofski fakultet