Obavijest:
bstr
23-mg_3261-large-960x390

BYS: tribina i nova predavanja

Pretposljednje sedmice u decembru nastavljene su aktivnosti u okviru Balkanske škole za mlade. Održana je jedna tribina, te su održana predavanja iz oblasti ekonomije i međunarodnih odnosa.

U ponedjeljak, 19. decembra, polaznici obje generacije su prisustvovali predavanju dr. Amira Karića na temu Politički sistem u eri globalizacije. Predavanje dr. Karića je obuhvatilo temeljnu analizu pojmova politički sistem i globalizacija, kao i refleksije procesa globalizacije na političke sisteme pojedinih država, naročito na politički sistem Bosne i Hecegovine.

23-mg_3261-large-960x390

U utorak, 20. decembra, održano je drugo predavanje iz oblasti ekonomije za drugu generaciju polaznika. Prisutni su, kroz interakciju sa mr. Amelom Kovačevićem, imali priliku razgovarati o pojavama koje negativno utiču na ekonomiju pojedinih država, gdje se posebna pažnja posvetila utjecaju ratnih dešavanja i svjetske ekonomske krize na bosanskohercegovačko društvo.

24-mg_3286-large-1024x683

Treće predavanje dr. Hamze Karčića prvoj generaciji Balkanske škole za mlade ponudilo je zajedničko čitanje i diskusiju o nekoliko rezolucija međunarodnih institucija koje se odnose na rat u BiH, te diskusiju o određenim analitičkim tekstovima i osvrtima na događaje koji su uveliko utjecali na međunarodne političke odnose.

25-mg_3292-large-1024x683